ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/734ef77b39566cf4eb41da94b2fbd9cd_S.jpg
ลงพื้นที่ร่วมออกติดตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสากล
30 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/bf42b58af7d144557dd0cb620f79be14_S.jpg
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
30 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/a7b059db6631a08b49f0f8810d046ade_S.jpg
ร่วมประชุมโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถื่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
29 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev