ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e88b6344a88f765ec030597a7c51afb0_S.jpg
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/7ec2bb9531bec3d5855963c7d851102d_S.jpg
ร่วมงานวันครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
16 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/ee1e607da3aab6ea96b0edda9896b30b_S.jpg
ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ ประจำปี 2563
13 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev