ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2e289c83c2002c9ff0e98ebbf524c3ac_S.jpg
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มี.ค. 2562
รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ   รอบ 1 ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)
รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 1 ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)
21 มี.ค. 2562
คู่มือการดำเนินงาน มผช. สอจ.อำนาจเจริญ
คู่มือการดำเนินงาน มผช. สอจ.อำนาจเจริญ
20 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev