ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5e724994f9d843de4445c66c1198d08e_S.jpg
ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
14 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/d656d6000c9e54248db6490823860c88_S.jpg
ร่วมประชุมโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562
14 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/278b90bd352c6279f8f54571ea28dbc3_S.jpg
จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ อจ 30-2/2562
14 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev