ประชาสัมพันธ์โครงการ "สินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย" จังหวัดอำนาจเจริญ