วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 14:25

การประชุมคณะกรรมการเบญจภาคีเพื่อตรวจสอบการใช้ถ่านหินและปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประชุมคณะกรรมการเบญจภาคีเพื่อตรวจสอบการใช้ถ่านหินและปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมและติดตามผลการแก้ไขปัญหากลิ่นที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ตามมติของคณะกรรมการฯ ให้บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ลดกำลังการผลิตลงคงเหลือ 50 เปอร์เซนต์