ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b0c6c65ffb56c8142143bdc2fe677a9f_S.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
12 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/0a877828533e893a5b9769db5c51c805_S.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย)
12 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/38228c2999800d84518c8ce702287142_S.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส"
31 มี.ค. 2563

เอกสารโครงการสัมมนาฯ

เอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการสัมมนาฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการสัมมนาฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ก.พ. 2563
เอกสารโครงการสัมมนาฯ
เอกสารโครงการสัมมนาฯ "ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส"
25 ก.พ. 2563
เอกสารโครงการสัมมนาฯ
เอกสารโครงการสัมมนาฯ "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563"
25 ก.พ. 2563

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev