ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/81b615d2e83e0738f8f2197e151bc188_S.jpg
ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/0e724b186ce8b4cc39e6ffeb70f0efd3_S.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส"
20 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/42cc7d3490eb2948fadc4f7cfcba183c_S.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
20 ก.พ. 2563

เอกสารโครงการสัมมนาฯ

เอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการสัมมนาฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการสัมมนาฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ก.พ. 2563
เอกสารโครงการสัมมนาฯ
เอกสารโครงการสัมมนาฯ "ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส"
25 ก.พ. 2563
เอกสารโครงการสัมมนาฯ
เอกสารโครงการสัมมนาฯ "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563"
25 ก.พ. 2563

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev