ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง "หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2543"

Rate this item
(0 votes)
แก้ไขล่าสุด

Latest from ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *