แนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงานในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Rate this item
(0 votes)
แก้ไขล่าสุด

Latest from ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *