ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งพิพิธภัรฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. : Anti Corruption Museum ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-282-3836 ในวันและเวลาราชการ