3baf8eec078ec1eebb70111ccf52a114.jpg

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0627ab2ffe8c78e7d591e59e6ac34b38_S.jpg
ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.อย สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 อบต.คลองพระยาบันลือ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ กรณี ประชาชนหมู่ที่ 6 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง ...
21 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/6dcacf364d9f5049ab6c69f4f5559484_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563
21 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/576d36cf22ac206b4cf5e051a56ff888_S.jpg
เข้าร่วมการตรวจสอบตามแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของสถานประกอบการในพื้นที่ อ.นครหลวง (รอบที่2)
20 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev