คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3e6b5baf651239bb27a4aebadced8eaf_S.jpg
เข้าร่วมประชุมรับฟังคำขี้แจงตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ITA ปี 2562
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/f9de78997226525a7c7aed1b289cf37a_S.jpg
เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและเชื่อมโยงการพัฒนาขยายเครือข่ายและบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/6aabdaed723364867c8266638f415e4f_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev