3baf8eec078ec1eebb70111ccf52a114.jpg

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b4cee68e4b736f83763e094e1eec9882_S.jpg
เข้าร่วมการตรวจสอบตามแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของสถานประกอบการในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
04 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/c5d88eb225134cbacd258ba9b58f74bf_S.jpg
เข้าร่วมงานเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
04 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/d8b53c4364148665ddbfe9c9f18224fb_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
27 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev