คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4b120d2dc0c79f603add32724c707306_S.jpg
นายสิทธา ธงไชย ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณี มีผู้ร้องเรียนการประกอบกิจการโรงไม้ของนายชินโชติ เจียมเจิด ...
17 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/4d94b176e2dd54a0f76b677f1a976f66_S.jpg
นางสาริศา ยุคันธร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อแจ้งเรื่องที่ผู้ประกอบการควรทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด ...
17 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/af7bec0f30e30f82299fde75ab0ad8bf_S.jpg
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. นายสิทธา ธงไชย ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร ...
15 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev