วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 15:06

อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบางเอียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563