วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)