วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)