วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2560 10:45

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ