วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 11:38

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์