วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 17:37

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี