วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 16:27

ราคากลางสอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถยนต์