วันพุธ, 06 กันยายน 2560 16:03

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารแบบ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถยนต์