วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 16:13

(แก้ไขราคาผู้เสนอราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารแบบ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถยนต์