วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:56

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ดำเนินการปักหมุดสถานที่ผลิต โดยแสดงแผนที่เป็น QR Code และสำรวจข้อมูลช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ มผช.