สัมมนา/ศึกษาดูงาน โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (CIV) ณ หมู่บ้านออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริษัท สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6920820e34446dd9b50ba19f9b8c1137_M.jpg
ตรวจประเมินและให้คำแนะนำ (Pre-Audit) โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2562
15 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/f63d18fab47a4e635ec2c3033bec0c0e_M.jpg
พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
07 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/ab97ab629936a3446f2a38ac3ccb38d4_M.jpg
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
07 พ.ค. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev