วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563 13:02

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)