วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 16:19

ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอรรถกร เสียงใส หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2562 นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอรรถกร เสียงใส หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากโรงงานและลานรับซื้อยางพาราทั้งระบบ โดยมีพันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว และพันตำรวจโท ชินชาติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบึงกาฬและลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ และห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจรับเบอร์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากโรงงานและลานรับซื้อยางพาราทั้งระบบ โดยมีพันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว และพันตำรวจโท ชินชาติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบึงกาฬและลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ และห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจรับเบอร์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ