ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/29bffe85365d2c079d25b48bb4da9d5e_S.jpg
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/f16b8d9ec3d87afe39fea63104bc1f2c_S.jpg
วันที่ 13-14 กันยายน 2561 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
14 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/8c30ee1610c216b65d3c74a06eeea5da_S.jpg
วันที่ 10 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกอบธุรกิจเบื้องต้นและการประกอบธุรกิจ Digital เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น ...
13 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม