ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c8ff5c5d0c15fa024ce6341587cd728a_S.jpg
วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด รุ่นที่ 6 ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
20 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/519020996e47ae992506e05351884f8f_S.jpg
วันที่ 13 มี.ค. 62 นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก : ...
14 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/5629cdd3433a7daa3cef32ce2d89d288_S.jpg
12 มี.ค.62 เวลา 9.00 น. นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมโรงโม่หินจ.บุรีรัมย์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ...
12 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev