d329de96b0b4fc8f8421fbd8d72a878e.jpg

42b9a5a981fe40ac9886b57ec00c7151.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0b10dfb22816b150fb870dc9c7307bb3_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
08 เม.ย. 2563
media/k2/items/cache/a593665c1fe84236945bbd488346eadd_S.jpg
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งของโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบให้มีการนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม
07 เม.ย. 2563
media/k2/items/cache/ed19397e6c564d3e26997eab94ee95f3_S.jpg
3 เม.ย.63 เวลา 09.30 น. นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์ ออกตรวจติดตาม ...
07 เม.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev