วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 15:13

17 ก.ย.62 เวลา 10.00น.สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ บร 14-6/2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ บร 14-6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 โดยนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ พิจารณาให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 24 มาตรฐาน 103 คำขอ 103 ผลิตภัณฑ์