ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ ก.อุตสาหกรรม ให้ ประธาน CCPIT พร้อมคณะนักธุรกิจ เข้าพบ

14 พ.ย 2562

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Mr. Fang Lixu ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) ประจำมลฑลกวางตุ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะนักธุรกิจเข้าพบ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   โดยการเยือนประเทศไทยของ ประธาน CCPIT และคณะนักธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อหารือด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างมลฑลกวางตุ้งกับประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

14 พ.ย 2562

 วันนี้ (14 พ.ย. 62 ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือและมอบนโยบายการดำเนินงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัตน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์รายการเช้าข่าวชัดโซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี

14 พ.ย 2562

13 พฤศจิกายน 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเช้าข่าวชัดโซเชียล ทางช่อง 32 HD ไทยรัฐทีวี ในประเด็น "นโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการ พัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่" ร่วมกับ คุณทวีศักดิ์ ศรีสันติสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮกซากอน เมโทรโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ออกอากาศจริง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น.   ในโอกาสนี้ รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ได้เชิญชวนนักอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม "งานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ หรือ METALEX 2019" ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด  

อ่านต่อ...


“สุริยะ” ลงพื้นที่ราชบุรี-กาญจนบุรี พบปะเครือข่ายภาครัฐ – เอกชน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

13 พ.ย 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี หารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมหนุนข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (12 พ.ย.62) โดยคาดหวังให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างลดต้นทุน ลดมลพิษ ลดการสูญเสีย ลดความเดือดร้อนของชุมชนอย่างเต็มที่     นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อไปตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) หมู่บ้านหัวเขาจีนเป็นแห่งแรก ซึ่งหมู่บ้านหัวเขาจีนเป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การชูเอกลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบ Offline และ Online การสนับสนุนเทคนิควิธีการที่สามารถน้ำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชนจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิต ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถผลิตเองได้ในชุมชนที่ "หมู่บ้านหัวเขาจีน ผมได้รับทราบปัญหาของทางหมู่บ้านคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังไม่ค่อยแตกต่างจากเดิม ซึ่งตรงนี้ผมได้กำชับให้หน่วยงานดำเนินงาน เข้าไปดูแลจัดการอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์”    จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย และพบปะกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย พร้อมชมการสาธิตกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการสาธิตการเพาะปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ (Sugar Cane Smart Farming) เยี่ยมชมอาคารควบคุมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีชักนำให้พ่อแม่พันธุ์อ้อยออกดอก (Photo period house) เยี่ยมชมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้จับคู่ผสมพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด 2019 เป็นปฐมฤกษ์อีกด้วย  นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ มีกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์ ประมาณ 820,000 ตัน/ปี มีกำลังการผลิตถุงอุตสาหกรรม ประมาณ 96 ล้านใบ/ปี โดยบริษัทเน้นการพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ใช้งานง่าย ใช้ทรัพยากรน้อย คงทนแข็งแรง นำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลง่าย   บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ได้เน้นการใช้นวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตผสมผสานด้วย   ภูมิปัญญาและได้รับมาตรฐาน ขณะเดียวกันยังสอดรับกับนโยบาย Circular Economy (Business value chain) ด้วยการจัดทำโครงการส่งน้ำบำบัดให้เกษตรกร โครงการ WASTE TO HIGH VALUE PRODUCT โครงการรักษ์กระดาษ หรือเศษกระดาษกลับสู่โรงงาน โครงการผลิตอิฐ PROBLOCK จาก FLY ASH  โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต (Waste to Energy) เพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า และโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟทอปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในโรงงาน ขนาด 3,523,501 kWh/ต่อปี                   "สำหรับข้อเสนอของภาครัฐ -เอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยให้มีต้นทุนการตัดสด และการขนส่ง ถูกลง รวมถึงลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน แก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมอ้อยตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยให้มีคุณภาพ และเป็นต้นแบบให้กับ โรงงานน้ำตาล และ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งระบบในอนาคต โดยเริ่มดำเนินการในปี 2564 – 2567 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะแรกตั้งแต่ปี 2564-2566 ดำเนินการพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเก็บเกี่ยวอ้อย จัดตั้งศูนย์การบริหารขนส่งและตรวจวัดคุณภาพภาพอ้อยก่อนเข้าโรงงานน้ำตาล และระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2565-2567 ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำระบบคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากอ้อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานน้ำตาลอยู่จำนวนมากและใกล้กับชุมชนด้วย ขณะเดียวกันก็พบว่า ยังคงมีเกษตรกรบางส่วนที่เผาอ้อยเพื่อเร่งรีบเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนที่โรงงานน้ำตาลจะปิดหีบ ซึ่งการดำเนินการโดยเพื่อพัฒนาต้นแบบดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ในระยะยาว”นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการฝึกอบรมมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนบริหารยุทธศาสตร์

13 พ.ย 2562

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนบริหารยุทธศาสตร์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะ นำทีมพบชาวไร่อ้อยกาญจนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพัฒนาพันธุ์อ้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

12 พ.ย 2562

จังหวัดกาญจนบุรี : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ชมการสาธิตกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย และการปลูกอ้อยแบบอัจฉริยะ (Sugarcane Smart Farming)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เล็งเห็นความสำคัญและต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงได้จัดตั้งศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือที่เรียกกันว่า TSBC ขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาให้ TSBC เป็นศูนย์กลางการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในระดับโลก มีความเป็นสากล และเป็นศูนย์กลางในการสร้างและรวมเครือข่ายงานวิชาการด้านอ้อยของประเทศไทย และขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ โดยมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ ลดรอบเวลาการปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้รวดเร็วกว่าในอดีตที่ต้องใช้เวลากว่า 12 ปี ให้เหลือเพียง 6 – 8 ปี โดยนำเอาระบบเทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุล ได้แก่ DNA Finger Print และ DNA Marker เข้ามาใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย     นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย คือ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อย แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกและบริหารจัดการไร่อ้อยที่ดี จึงได้มอบหมายให้ สอน. ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและราคาไม่แพงเข้ามาใช้ในไร่อ้อย มีการอบรมให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อยเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถนำทฤษฎีและความรู้ไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยสู่ไร่อ้อย 4.0 ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยสามารถแข่งขันได้ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 #ชาวไร่อ้อย    

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

12 พ.ย 2562

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) เวลา 9.00 น. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน มายื่นหนังสือร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง คือ กรณีนายสุนทร สุริโย ตัวแทนกลุ่มสตรีกาญจนบุรี/กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ ขอคัดค้านการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ ไม่อนุญาตให้ระเบิดหิน  ระเบิดภูเขาเทือกเขาแรด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)  

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า และตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ จ.ราชบุรี

12 พ.ย 2562

วันที่ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ ศาลาประชาคม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตรวจเยี่ยมจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

12 พ.ย 2562

จังหวัดราชบุรี : วันที่ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่พร้อมพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    และเวลา 10.30 น. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชมจัดบูทนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และวิสาหกิจชุมชน และพบปะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม NC COCONUT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 10 ล้านบาท ในการจัดทำห้องเย็น และ raya green coconut แฟรนไชส์ฟู้ดทรัค ร่วมออกบูท ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี #กระทรวงอุตสาหกรรม #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี พบปะผู้นำชุมชนพร้อมยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

11 พ.ย 2562

จังหวัดราชบุรี : วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ชุมชนบ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พร้อมมอบป้ายโครงการ CIV  ให้กับผู้นำชุมชนและมอบป้ายสินเชื่อ Local Economy Loan จำนวน 5 ราย วงเงิน 27 ล้านบาทโดยมีนายอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ    ชุมชนบ้านหัวเขาจีน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์เรียกว่า “ไทยทรงดำ” ชาวไทยทรงดำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านยังคงรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้อย่างเหนียวแน่น โดยมีพื้นฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีผ้าซิ่นลายแตงโมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง เกิดการพัฒนาการทอผ้าที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้ที่สนใจ การทอผ้าขาวม้า คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำเปลเด็ก คาดเอว โพกหัว เสาฉัตรในพิธีต่างๆ ดังนั้น ชุมชนจึงเกิดความคิดเพื่อรวมกลุ่มในการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว   โดยชุมชนมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแบบดั่งเดิมไม่โดดเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำโครงสร้างชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การนำเอกลักษณ์มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบ Offlineและ Online การให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เทคนิค วิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ให้มีความทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชนจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิตปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถผลิตเองได้ในชุมชน ได้แก่ ชุดเครื่องประดับจากดอกหม่อน ของที่ระลึกจากดอกหม่อนพัฒนาเป็นเครื่องประดับ ชุดสร้อยคอ และต่างหู ชุดเครื่องแต่งกาย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ้าวัน เน้นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน กระเป๋าผ้า พัฒนารูปทรงของกระเป๋าผ้าใหม่ ให้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นง่ายๆ แต่เก๋ ขายวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 #หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ #หมู่บ้านCIV (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


Page 1 of 295