วันพุธ, 19 กันยายน 2561 09:23

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

          ตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

 

         บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามรายชื่อที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 กันยายน 2561  ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้

 

สอบข้อเขียน                    เวลา  09.00 น. – 10.00 น.

 

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์    เวลา  10.00 น. – 12.00 น.

 

สอบสัมภาษณ์                  เวลา  13.00 น. – 16.00 น.

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที