วันอังคาร, 08 มกราคม 2562 10:41

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง