วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558 14:15

รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 73 คู่มือ

โดยแบ่งเป็นกระบวนงานของ กรอ. จำนวน 27 คู่มือ

กระบวนงานของ กพร. จำนวน 44 คู่มือ

กระบวนงานของ สมอ. จำนวน 2 คู่มือ

สามารถดูรายละเอียดรายชื่อคู่มือฯ ได้ที่เอกสารแนบ

>>>>