วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2558 08:49

คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

1.คู่มือสำหรับประชาชนการขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)ส่วนภูมิภาค

2.คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว (ส่วนภูมิภาค)

3.คู่มือสำหรับประชาชนการเเจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)

 

สามารถดูคู่มือสำหรับประชาชน >>>คลิ๊กเอกสารแนบด้านล่างได้เลยคะ