วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 10:21

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ โดยศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-612934 ต่อ 102,104,105 ฝ่ายนโยบายและแผน

การสมัคร

สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

>> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่างได้เลยคะ