วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 09:57

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference) TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน