วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 16:13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 อัตรา

>>คลิ๊กดูรายละเอียดด้านล่างคะ<<