วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 16:13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา

>>คลิ๊กดูรายละเอียดด้านล่างคะ<<