วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 13:20

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก สำหรับการท่องเที่ยวโดยวิธีเจาะจง

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก สำหรับการท่องเที่ยวโดยวิธีเจาะจง

จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซายน์ บายย์ ปิงศ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองเเสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

>> รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้<<