วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:21

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้