วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:21

๕ ธ.ค.62 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นางอรุณี อินยาพงษ์ หก.ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพชยนต์​ เจริญไชยศรี​ อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์​ ได้มอบหมายให้นางอรุณี​ อินยาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม​พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ พัฒนา ทำความสะอาดแม่น้ำ คู คลอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ บริเวณคลองละลม  ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์​ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธี

Last modified on วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:21