วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 15:10

นายทวี บุญอำนวย อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ OTOP ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.บุรีรัมย์

นายทวี บุญอำนวย อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ OTOP ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.บุรีรัมย์

โดยงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กค.-4 สค.57 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการตลาดจำนวน 350 บูธ