วันพฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2558 13:48

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างปฏิบัติงานใน ฝ่ายนโยบายและแผนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างปฏิบัติงานใน ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง