ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/968d28c80dbf1afa4c3dab9094d8d876_M.jpg
นโยบาย ...
20 ก.พ. 2563
นโยบาย "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย" ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย .
media/k2/items/cache/57f4633fb704ff383dd5705969dc9732_M.jpg
นโยบาย ...
20 ก.พ. 2563
นโยบาย "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย" ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย .
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
ก.อุตฯ หารือ ส.อ.ท. ...
20 ก.พ. 2563
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5-1/2563 ร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ...
  1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ร่าง TOR
  4. ราคากลาง
  5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev