ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/947fa496242fcb6114ad97c31ef90c63_M.jpg
สมอ. ชู 10 ...
21 ก.ย. 2562
สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับ 10 หน่วยงาน ที่นำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ไปใช้ หวังให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดัน มอก. 9999 ...
media/k2/items/cache/3cc9b46cce2e67521c8318b0d158c3f9_M.jpg
สมอ. ชู 10 ...
21 ก.ย. 2562
สมอ. จัดพิธีลงนามรับรองตนเองให้กับ 10 หน่วยงาน ที่นำ มอก. 9999 “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ไปใช้ หวังให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดัน มอก. 9999 ...
media/k2/items/cache/16b1ba80a845bcc0355486f8961baf81_M.jpg
...
21 ก.ย. 2562
20 กันยายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งหัวข้อการสัมมนาออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ ...
  1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ร่าง TOR
  4. ราคากลาง
  5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev