ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/847f89ed605bac1e097c60c6a0cf99ef_M.jpg
...
22 ต.ค. 2562
  การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ...
media/k2/items/cache/e28b8f34da6129ea97045d2cd3b53642_M.jpg
...
22 ต.ค. 2562
  การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ...
media/k2/items/cache/694d1022cf9a7aa02c96543b76e59776_M.jpg
“สุริยะ”เผยผล ...
21 ต.ค. 2562
กรุงเทพฯ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย ก.อุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ธพว. ปตท. สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด ...
  1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ร่าง TOR
  4. ราคากลาง
  5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev