ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/fdb6ab7e4b5bcae80267981bf00673b6_M.jpg
“สุริยะ” ...
13 พ.ย. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี หารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมหนุนข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ...
media/k2/items/cache/145f5e79800d2fcafe2edc666b89f96e_M.jpg
ปลัดกอบชัยฯ ...
13 พ.ย. 2562
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนบริหารยุทธศาสตร์ ...
media/k2/items/cache/ca510e76457f2fafb039212d0ce74f57_M.jpg
ปลัดกอบชัยฯ ...
13 พ.ย. 2562
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนบริหารยุทธศาสตร์ ...
  1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ร่าง TOR
  4. ราคากลาง
  5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev