ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/140256964a42a3c91c4b45fc8695f200_M.jpg
...
27 ม.ค. 2563
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบวร สัตยาวุฒิพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายอุตสาหกรรม) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ...
media/k2/items/cache/d68fea2e765cc28f42025fa3dad5696d_M.jpg
...
27 ม.ค. 2563
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบวร สัตยาวุฒิพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายอุตสาหกรรม) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ...
media/k2/items/cache/10021a5073081f02c90b3c421fabd072_M.jpg
รมต.สุริยะฯ ...
25 ม.ค. 2563
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรอบแนวนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ...
  1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ร่าง TOR
  4. ราคากลาง
  5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev