ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a536ae03359da6e4953cb80ccf766b39_M.jpg
เริ่มต้นปี 64 อก. ...
26 ก.พ. 2564
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 6.03 โดยระดับการผลิตอยู่ที่ 101.82 ...
media/k2/items/cache/42132075b2c1020dc5a262944f268200_M.jpg
รองปลัดฯ วรวรรณ ...
24 ก.พ. 2564
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 10.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ...
media/k2/items/cache/c5ab99bdcebe5f31e1bcecf6a2839034_M.jpg
...
24 ก.พ. 2564
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 10.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ...
  1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ร่าง TOR
  4. ราคากลาง
  5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev