Print this page
วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 13:57

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายศักดา พันธุ์กล้า รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บรรยายพิเศษ เรื่อง ที่มาและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์