Print this page
วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559 14:25

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2559 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ