วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560 13:32

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.