Print this page
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 10:00

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ