วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 18:10

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดากรสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่องประจำปีงบประมาณ 2563

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.