ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/02da41c0223ab76d2a8745bc81de29d6_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแบบบูรณาการ
17 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/e2affaa0f83d9c44300f73b8385e1610_S.jpg
ขอประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ ...
14 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_S.jpg
ภาพการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
03 พ.ค. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev