ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ad223edee83695258568388204708a1f_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2563
21 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/e3a4a091e0ca8564cbfc8c8d5421f00f_S.jpg
ลงพื้นที่ออกติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพด้านคุณภาพสินค้า
20 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/67dfaa6e5f31dd6abb534718f7287a9b_S.jpg
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 ต.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev