ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/64afb3ac245b711f650ac1d9ccf39bff_S.jpg
ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
19 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/bb7ebb26c04654a5b3fff90f83cb7402_S.jpg
ประชุมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/ce9c6d7ee20f225ac80fc1d0e92440b9_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562
18 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev