ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8b5c32ad07b18a9509a20eb6ddeced6c_S.jpg
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
22 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/d6c6ea53d9f731a684e6a9e36b18d45e_S.jpg
ประชุมสรุปผลและสร้างกระบวนการติดตาม การดำเนินงานของเครือข่าย และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด
19 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/61438319e137180b88e070ac3296751c_S.jpg
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนกลยุทธ์ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ อบต หัวสำโรง
14 ส.ค. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev