ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e23f28675ee2f0e95e09e5b1ff2e8ffc_S.jpg
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (Sure OTOP) ภายใต้กิจกรรมยกระดับเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/a91e881152be13e94ea92cc790af9fea_S.jpg
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)" ประจำปี 2563
18 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/499ee454c8ec9930b20aae86d1211bcb_S.jpg
ประชุมรับฟังคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี 2563
11 มิ.ย. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev