ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2b8ae82fc2c04cb5212e12513510abdd_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ชน 12-2/2563
25 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/26ca2786b6164b7d3d301f070be688b1_S.jpg
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดชัยนาท (กลุ่มย่อย)
17 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/be29a2829692ccf0763288aa0b0fc04e_S.jpg
ประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2563-2565)
12 มี.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev