ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8f5d2922a16eb88a1a66184821cd7178_S.jpg
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/e95bd822b9b54286c7a79999c68d8851_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/998531eaf717026a8bb89388273e597b_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประกอบอาชีพเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev