ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8f663b427578db28f743aeab39e73480_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SME ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
18 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/e7a79b34378f0de5651d0b2bea9ffaa4_S.jpg
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดชัยนาท
18 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/3e9abeed1d7e94f3ef87860e20834408_S.jpg
การเข้ารับการตรวจราชการ แบบรวมกลุ่มจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
18 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev