ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/debd2f02d4823ca16c9a35a82c6ec9ce_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาขอบเขตความต้องการและความหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/84f6c4179f0a57592cb780cda762cf63_S.jpg
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/8c50bcc1aad1d5462e3a4a37b187aa25_S.jpg
สัมมนา เรื่อง “ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ.2563”
12 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev