ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/eeccac5bdbd6e847da7a3fd69de688cc_S.jpg
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/60508cc1f77fd4d7c595a48fbe4afb30_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานและการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/64afb3ac245b711f650ac1d9ccf39bff_S.jpg
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev