ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/122f7db22db7d5cc769c8f31317cd992_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2563
25 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/7eea3cd8be9c1b8e0ccdf1290cee0e8f_S.jpg
การประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563
25 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/993d223d41fc9d64f88f2a590c01864e_S.jpg
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"
25 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev