ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/438588d78bec825bbf30df016ebee24f_S.jpg
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/79935f3acb08a6eac549a48b13d90018_S.jpg
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจสอบ
21 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/b45303ad208c6e6d1451139587a06c5d_S.jpg
ดำเนินการจัดทำโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
21 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev