ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1e7c2689344ef3a5b3e8670b51f909c1_S.jpg
การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 1
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/d0a6ef54d6cfe9f9dfaaba28d78960e2_S.jpg
ทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/22b602cab2dae3a2ce750bc82fe7307a_S.jpg
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 22/2563
03 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev