ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/99cbdd93e9fb080b18250c9b7ed63aa5_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
28 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/1fada9216a2ae8af4e2f2a2dad56dec1_S.jpg
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ของจังหวัดชัยนาท
28 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/359136145bcdfeb2e8bf24e79c41d6d0_S.jpg
ประชุมเพื่อชี้แจงองค์ความรู้ (KM) การดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev