ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3709816d766b8b004728dd7bd785efa4_S.jpg
ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ครั้งที่ 1/2562
21 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/68f2e9adc850365a2bc90f1794b07241_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมากจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2562
21 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/20a747b21ab06ae496841b3095fdab27_S.jpg
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
21 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev