folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (1526 download) Popular
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (237 download) Popular
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (452 download) Popular
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (6405 download) Popular
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (599 download) Popular
pdf การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (489 download) Popular
pdf การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23กรณีพิเศษ (435 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (2829 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (149 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ (154 download) Popular